Werklocaties

Inclusief een een korte rondleiding door The Hague Humanity Hub. Wij zijn trots op deze succesvolle campusontwikkeling en leiden u graag rond in dit inspirerende gebouw.

Download dit artikel in pdf formaat. 

Ontwikkelen bedrijventerreinen

Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen staat het creëren van een innovatie klimaat waar valorisatie wordt gestimuleerd centraal. Valorisatie is het proces waarbij onderzoek en kennis wordt benut voor het ontwikkelen of verbeteren van commercieel haalbare producten, processen of diensten. Voor kennisinstellingen is valorisatie, naast het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs, de derde kernactiviteit. Hiertoe werken kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties samen. Maar deze quadruple helix samenwerking is geen doel op zich, het is een middel om (commerciële) innovatie te bereiken.

Twynstra Gudde kan u helpen bij de ontwikkeling van uw bedrijventerrein. Wilt u hierover verder praten met één van onze experts? Laat dan hieronder uw gegevens achter dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

CAMPUSONTWIKKELING 2.0

Best Practices: ‘Het Bouwen Van Een Community’

De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van overheid, kennis & wetenschap en het bedrijfsleven werkt hierbij als een magneetvoor mensen, bedrijven en instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema.

Seminar: 27 Juni 2017 |14.30 – 17.30 uur | Locatie: Universiteit Utrecht

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk...

Verhogen uitgifte van kavels op bedrijventerreinen

Tijdens de economische crisis is de verkoop van kavels op bedrijventerreinen stilgevallen. Nu de crisis voorbij is, trekt de verkoop van bedrijfskavels weer aan. Dat geldt echter niet voor een grote gemeente in de Randstad; de verkoop van bedrijfskavels blijft daar achter bij de prognose. Deze gemeente heeft ondersteuning van Twynstra Gudde gevraagd om dit vraagstuk op te lossen.

De verkoop van bedrijventerrein door gemeenten kan veel beter

In mijn adviespraktijk werk ik vaak aan bedrijventerreinen en campusontwikkelingen. In mijn werk staat centraal het streven naar marktconformiteit. Het product, in dit geval een bedrijfskavel, moet marktconforme condities hebben, anders wordt het niet in voldoende mate verkocht. En om te analyseren of jouw condities marktconform zijn, is het nodig dat je je klant kent: wat wil hij? Welk product wil de klant, welke prijs wil de klant betalen en welk serviceniveau past daar bij?

Herontwikkeling van Kleefse Waard Arnhem

Meerdere routes mogelijk op weg naar een duurzaam bedrijventerrein in de Kleefse Waard.  Zoektocht naar oplossingen voor de verschillende uitdagingen van het bedrijfsleven

Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van twee terreinen van voormalige energiecentrales

De huidige woningbouwopgave is groter dan de Vinex-opgave destijds. Geen tijd om de woningmarkt ruimtelijk of wat betreft infrastructuur en OV-voorzieningen te knevelen, stellen Hans Reijnen van Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde. Ze baseren zich daarbij op het parlementair onderzoek Huizenprijzen (2013). ‘Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde woningbouwopgave.’

Financieel management Bedrijvenpark Hoeksche Waard

In de driehoek Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen is Bedrijvenpark Hoeksche Waard in ontwikkeling: een hoogwaardig bedrijventerrein te midden van een Nationaal Landschap. Twynstra Gudde voert sinds 2006 het financieel management.

Kleefse Waard: van industrieterrein naar proeftuin

Een oud industrieterrein verduurzamen is geen gemakkelijke opgave. Maar Industriepark de Kleefse Waard in Arnhem wil in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland zijn.

Bedrijventerrein Delfweg – écht klantvolgend ontwikkelen

Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout komt 8,6 hectare grond voor agrarische handel en export op de markt. Dit biedt bedrijven in de Bollenstreek de mogelijkheid om te groeien; iets wat voorheen niet mogelijk was. De eis van de eerste ondernemer was binnen een half jaar te kunnen starten met bouwen. Deze uitdaging is geslaagd, dat is pas écht klantvolgend ontwikkelen. En er zijn meer geïnteresseerden.

Leernetwerk

De ontwikkeling van campussen en economische clusters vraagt van veel verschillende partijen een inspanning. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan voor de vraag hoe ze het slimste een campus kunnen ontwikkelen. Of hoe ze bij kunnen dragen aan een vitaal cluster van economische activiteiten. Een aantal gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben daartoe Twynstra Gudde gevraagd hen te helpen met het realiseren van een leernetwerk campus en clusterontwikkeling.

AAvullen met oude content en formulier om in te schrijven.

Ook van de reis

Onze expertise

Omdat het inzetten van een standaardoplossing niet past bij deze opgave, is het belangrijkste waar op gevaren kan worden expertise en ervaring met dergelijke processen om een goed functionerende samenwerking tot stand te brengen. Om dit te bereiken moet de governance van het samenwerkingsverband ruimte geven aan bedrijven en kennisinstellingen, en dient het programma flexibel en uitnodigend te zijn voor bedrijven.
Door ons werk voor o.a. Brainport Industries Campus (Eindhoven), Social Enterprise Campus (Apeldoorn), The Hague Humanity Hub, Maintenance Value Park (Terneuzen), Green Park Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, Utrecht Science Park, The Hague Security Delta, Delftech Park (Delft), Flevo Campus Almere en Deventer Open Innovation Center weten wij dat elke situatie uniek is en een aanpak op maat vraagt.

Onze Rollen

i

Wij worden gevraagd te adviseren over het besturingsmodel of governance

Wij stellen het Masterplan op en het bestemmingsplan

f

Wij vervullen de rol van kwartiermaker om de publiek private samenwerking op te richten

e

We richten het bestuurlijke besluitvormingsproces in

Wij stellen de ontwikkelstrategie op en leveren de bijbehorende business case

We stellen het strategische vastgoedplan op

Wij geven organisatie advies voor de op te richten organisatie

Danielle van Steeg

Danielle van Steeg

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde voer ik verschillende opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik ben hierin een aanpakker, goed in organiseren en ga altijd doeltreffend te werk.

dvs@tg.nl Tel: 033 467 72 30

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen. 

ghm@tg.nl Tel: 033 - 467 72 30